+420 733 401 697

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

– jedná se o preventivní nebo menší zákroky na zubech, jejich cílem je zachování co největší části zubů – zdravých částí zubů a po odstranění kariézních oblastí jejich doplnění vysoce estetickými i funkčními materiály.

Pečetění  fisur

– „fisura“ je malá rýha mezi hrbolky stoliček, která je někdy obtížně čistitelná a která je vstupní branou pro bakterie zapřičiňující vznik zubního kazu.

Jejím jemným vybroušením a doplněním vhodným materiálem vytvoříme dobře udržovatelný prostor. Díky tomuto zákroku předcházíme vzniku zubního kazu zejména u dětí školního věku.

Fotokompozitní výplně

v barvě zubu, téměř nerozeznatelné od zubu, je možné jimi nahradit část zubu po odstranění kazu nebo např. po úrazu a odlomení části zubu.

Používáme materiály, které jsou vysoce kvalitní,  estetické, různých sytostí a barev, které jsou zároveň pevné a trvanlivé, s velmi dobrými adhesivními pojivy (prevence kazu na rozhraní zubu a výplně). Předpokladem k použití této výplně je výborná hygiena klienta, kdy nekrvácejí dásně a je možné zajistit suché podmínky při zhotovení výplně.

Skloionomerní výplně (GIC)

– obohaceny o fluoridy – preventivní výplně – dlouhodobě provizorní.

Jedná se o ideální výplně dětských mléčných zubů . dále jako dlouhodobě provizorní výplně u dospělých, kdy nejsou vhodné podmínky pro fotokompozitní materiál nebo pokud potřebujeme v krátké době zastavit kazivost většího počtu zubů, vyrovnat úroveň hygieny a po zlepšení podmínek postupně měnit za fotokompozita, případně korunky apod.

Amalgámové výplně

– základní ošetření.

Vhodné pro své antibakteriální účinky, horší esteticky. Dále svízelné  pro nutnost odstranit větší množství zubní tkáně než je nutné pro odstranění kazu – je to proto, aby amalgám v zubu držel – nelepí k zubu, zub se musí obrousit tak, aby v něm sám mechanicky držel. Pacienti s rozsáhlými amalgámových výplněmi se často po letech vracejí s „odlámanými hrbolky “ – oslabené okraje nevydržely razantní preparaci na amalgám. Toto je pak někdy velmi obtížně řešitelné a končí endodoncíí nebo extrakcí zubů.