+420 733 401 697

LÉČBA KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

Endodoncie | Reendodoncie

Indikace – důvod léčby kořenových kanálků:

 • Uvnitř zubu je infekce, která vyvolá rozpouštění kosti v okolí kořene zubu („váček“).
 • Rozsáhlý kaz korunky zubu již zasáhl zubní dřeň. Tato situace, pokud není léčena, vede rovněž ke vzniku „váčku“. Zubní dřeň může být rovněž poškozena zánětem z parodontálních tkání, které kotví zub v kosti. I v tomto případě je nutné kořenový kanálek léčit, chceme-li jej zachovat.
 • Korunky zubu chybí tolik, že ji nemůžeme doplnit výplní nebo jiným způsobem (korunkou) a zajistit dlouhodobou funkčnost. V těchto případech se provede endodontické ošetření a korunka zubu se zakotví do ošetřeného kořene.
 • U velmi drobných zubů preventivně před ošetřením korunkou, aby se předešlo komplikacím po jejím nasazení (vzniku „váčku“).
 • Reendodoncie – předchozí léčba a plnění zubu nebyla úspěšná, pro dlouhodobé setrvání zubu je potřeba léčbu kanálků zopakovat.

Cíl léčby:

Zachování zubu. Kanálky zubu jsou inertním materiálem vyplněny tak, aby  prostor po měkkých tkáních (nervu, cévách, pojiva)  byl zaplněn a uzavřen.

Limitace ošetření:

Endodontické ošetření provádíme na našem pracovišti  s nejlepšími možnými dostupnými materiály a technologiemi. Úspěšnost tohoto typu ošetření se pohybuje okolo 85 procent. Přestože jde o rutinní proceduru s vysokou úspěšností, je nutno upozornit na některá omezení:

 • Vždy pracujeme s živým organismem a nelze proto dopředu zaručit úspěch ošetření
 • Ošetření se provádí bez přímé kontroly zrakem. Je nezbytné rentgenové vyšetření (i opakované) k úspěšné orientaci v ošetřovaném zubu. Často ale nelze dopředu podchytit veškerá možná úskalí ošetřovaného zubu (anomální tvar, průběh a počet kořenových kanálků).
 • I při dodržení všech pravidel pro správné ošetření mohou nastat nepředvídané komplikace, které mohou vést i ke ztrátě ošetřovaného zubu (rozlomí se kořen, nehojí se „váček“, přetrvává intenzivní bolest po ošetření). Některé tyto stavy lze     zvládnout přídatným chirurgickým zákrokem a tím zub zachránit (zejména u předních zubů).

Popis výkonu:

Zákrok je prováděn ambulantně na stomatologickém křesle v maximálně možném aseptickém – čistém prostředí a pracovních podmínkách. Zákrok je zpravidla prováděn u ležícího pacienta. Obvykle bývá pro větší komfort pacienta zahájen aplikací lokální anestezie, která příslušnou oblast znecitliví a umožní tak bezbolestné a plynulé provedení léčby. Aby bylo možné zajistit suché a maximálně čisté pracovní pole, je často vhodné použití silikonové blány, která se nazývá kofferdam. Při rozsáhlejším poškození zubu je z tohoto důvodu potřeba dostavět chybějící boční stěny zubu.  Poté jsou otevřeny  zpřístupněny vstupy do kořenových kanálků, kořenový systém zubu opracován sterilními rotačními kořenovými nástroji. Součástí výkonu je stanovení pracovní délky kanálků (vzdálenost od referenčních bodů zubu ke konci kořene), která vymezuje hloubku opracování kanálků kořenovými nástroji. Tato délka se stanovuje přístrojem, který se nazývá apexlokátor. Sadou speciálních nikl-titanových kořenových nástrojů dochází k postupnému opracování jednotlivých kanálků na takové prostorové parametry, které umožní zaplnění zubu. Během opracování kanálků dochází k častým výplachům desinfekčním roztokem. Zaplnění se provádí bioinertním materiálem odvozeným od kaučuku – guttaperchou a kořenovým sealerem. Kontrola průběhu ošetření a  zaplnění se provádí rentgenologicky. Během zákroku je nutná maximální spolupráce pacienta pro zajištění hladkého průběhu výkonu.

Rizika výkonu:

Rizika spojená s podáním injekční anestezie:

 • Komplikace celkové – (projevují se velmi vzácně) – alergická reakce, anafylaxe
 • Komplikace místní – poranění okolních anatomických struktur v okolí vpichu, poranění cévy, poranění nervu, poranění měkkých tkání v okolí aplikace anestezie

Rizika spojená se samotným endodontickým, reendodontickým výkonem:

 • Komplikace celkové – změna zdravotního stavu vyvolaná nejčastěji zhoršováním zánětlivých projevů a měřitelných parametrů. Jako celkovou komplikaci je možné považovat polknutí či vdechnutí cizího tělesa. Velmi vzácné jsou komplikace vyžadující hospitalizaci.
 • Komplikace místní – nejčastěji vychází z mechanismu samotného zákroku. V souvislosti s komplikovanými anatomickými podmínkami kořenového systému může dojít k odlomení části kořenového nástroje v průběhu celé délky kořenového kanálku. Možnosti jeho odstranění jsou limitovány umístěním odlomeného nástroje a jeho délkou. Pokud není technicky možné ponechaný nástroj z kořenového kanálku odstranit, je možné jej takto ponechat (sterilní, bioinertní materiál) a okolní prostor zaplnit. O tomto faktu a možnostech řešení bude pacient informován. Další komplikací může být rozsáhlé přeplnění zubu kořenovou výplní. Tato komplikace může zasáhnout oblasti rizikových anatomických struktur. Tato komplikace je velmi vzácná. Další komplikací může být polknutí či podráždění okolí pracovního pole, nebo tkání okolo kořene zubu desinfekčním roztokem.

Možné projevy po léčbě kořenových kanálků – nejsou komplikací:

 • Bolest – lze zvládnout běžně dostupnými léky na bolest (Ibalgin, Panadol..), při neúspěchu lze předepsat na recept silnější analgetika po konzultaci s lékařem.
 • Otok – je méně častým projevem. Při zhoršení stavu či delším trvání je vhodné navštívit stomatologa.
 • Zvýšená teplota – je méně častým projevem, trvá většinou 1-2 dny a lze ji korigovat běžnými antipyretiky (Paralen).

Alternativy výkonu:

žádné jiné alternativy vedoucí k zachování zubu nejsou. Pouze zvážení extrakce zubu.

Co následuje po léčení kořenových kanálků?

Úspěšné dokončení terapie zubu po endodontickém ošetření spočívá ve zhotovení korunky nebo jiné protetické  náhrady kryjící celou žvýkací plošku zubu. U předních zubů, obvykle i u třenových, někdy u stoliček,  je potřeba vyztužit kořen zubu kořenovým čepem (obvykle FRC – sklovláknový čep).  Chráníme tak zub před rozlomením. Jen vyjímečně – pokud je zub otevřen malým otvorem při vstupech ke kořenovým kanálkům stačí po endodoncii uzavření zubu výplní (plombou).

Platba za léčbu kořenových kanálků:

Většina postupů endodontického ošetření prováděného na našem pracovišti není zahrnuta do „standardních“ výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Cena za zákrok Vám bude sdělena před zahájením ošetření. Cenu ošetření je nutno uhradit po jeho dokončení. Případný neúspěch ošetření po dokončení léčby, který není prokazatelně způsoben ošetřujícím lékařem, není možné považovat za důvod k vrácení uhrazené platby.