+420 733 401 697

CENÍK

Ceník stomatologických výkonů a výrobků

(platný od 1. 9. 2020)

Název úkonu Cena v Kč
Výplň stálého zubu:  
– fotokompozitní (v barvě zubu, dle rozsahu a estetické náročnosti) 1100 až 2870
dle rozsahu
– skloinomerní (bílá, nízká pevnost, považována za dočasnou) ZP/ 600
Amalgámová výplň – 1 za 2 roky na stejný zub ZP /600 až 1200
Biodentin 2200
Přímá kořenová kompozitní dostavba, FRC čep  
1- 2 čepy 1800
Litá kořenová inlay 1500
   
Endodontické ošetření kořenových kanálků  
(při zánětu, před protetikou)  
1. obvykle začínáme provizorním ošetřením – zbavení bolesti, „vyndání nervu“, desinfekce a aplikace léčiva /Calxyd/ do kk.  
Devitalizace pulpy – mortální metoda 300
– vitální extirpace 700
– každá další výměna léčiva a desinfekce kanálků 300
Endodontické ošetření – definitivní plnění 3000 za první kořenový kanálek
900 za každý další
   
2. Definitivní endodontické ošetření kořenových kanálků 2200 až 4200
Reendodoncie – odstranění původní kořenové výplně  
– probatorní (zkouška možnosti odstranění před odesláním ke specialistovi: 20 min. 800
– při dokončení k apexům (plus cena endodoncie) 2200
   
Protetika  
/cena zahrnuje práci lékaře a práci a materiál zubní laboratoře, případně + laserovacího centra/  
Snímatelné náhrady chrupu /protézy/  
Totální náhrada chrupu ZP / 7000
Částečná  
– s litými kotevními prvky 4800
– skeletová | 2 kotevní prvky 8100 až 9100
– hybridní individuální kalkulace
Imediátní /náhrada, která se předává ihned po extrakcích zubů/ 5500 až 6500
   
Fixní práce  
Onlay z kompozitního materiálu 4200
Onlay keramická E-max 5200
Overlay keramická E-max 5700
Korunka celokeramická 6200 až 7800/ dle druhu
Celokeramická faseta (E-max Ceram) 5350
Korunka fasetovaná kompozitním plastem dle rozsahu 3500 / 3900
Korunka metalokeramická 6900
Korunka kompozitní 3300
Estetická faseta kompozitní 3500
   
Dentální hygiena  
Úvodní návštěva  – ve dvou sezeních celkem 1950
plus pomůcky dentální hygieny
Opakovaná návštěva – prevence, leštění, odstranění zubního kamene 800 až 1250
Pískování – airflow 1000
Subgingivální ošetření 1500 až 2 000 / hod.

Podrobný ceník k nahlédnutí je k dispozici u lékaře, komplexní řešení provádíme individuální kalkulace.